U Say Tech

U Say Tech 是一间为消费电子产品提供原始设备制造商解决方案的香港供应商。他们致力提供一站式原始设备制造商解决方案,包括产品特色顾问服务、个人化服务和提供产品至全球市场。主要的客源是来自价廉物美的品牌。

 

U Say Tech U Say Tech U Say Tech U Say Tech U Say Tech

SHARE

Chatbot
完成